Achtung: Verschwörungstheorie

Bill Gates is onderwerp in veel complottheorieën. 

Nergens wordt de strijd om ‘de waarheid’ zo hard gespeeld als bij onze oosterburen Duitsland. ‘Main Stream Media’ (MSM) en de alternatieve media zijn verwikkeld in een onverkwikkelijke strijd om de waarheid rondom het virus Covid-19. Maar ook in Nederland duikt de term ‘complotdenker’ of ‘complottheorie’ steeds vaker op om de ‘andere waarheid’ als ongeldig te verklaren. Wat moeten we met deze strijd om de feiten en wie kunnen we nog vertrouwen?

In tijden van spanning is de waarheid het eerste slachtoffer. Zoveel is duidelijk. Dat is van alle tijden. Geen oorlog zonder leugens of ‘alternatieve feiten’. Immers het menselijk gedrag wordt voor een groot deel bepaald door wat hij weet, denkt en voelt. En dat is met weinig communicatieve middelen behoorlijk te sturen.

De term ‘complottheorie’ is eigenlijk niet eens zo oud. Het circuleert in de media sinds de 1960-er jaren en als eerste in de Verenigde Staten. Het schijnt, blijkens uit originele documenten circulerend op internet, uit de koker van de CIA te komen. De moord op president Kennedy in Dallas Texas, in november 1963 leidde tot een oneindige reeks speculaties over de ware toedracht en achtergronden van de moord. Het officiële verhaal dat Lee Harvey Oswald als enige persoon hem zou hebben vermoord leek onhoudbaar toen bleek dat er vanuit verschillende hoeken op de presidentiële auto was geschoten. De theorieën over wat achter de moord zat, namen vanaf dat moment geen einde meer. Tot op de dag van vandaag. Het was de CIA die startte met de term ‘complottheorie’ om alle alternatieve verhalen in diskrediet te brengen. Dat is tot op zekere hoogte ook gelukt, maar kon daarmee de stroom aan alternatieve verklaringen niet stoppen.

De term ‘complottheorie’ is de laatste paar jaar weer in opmars. Een eerste heropleving was rond ‘9/11’. Vlogen Arabische terroristen in de torens of was het een ‘inside job’? Met het uitbreken van het Corona-virus loopt het internet weer vol met ‘complottheorieën’.

De vraag is: wat moet je ermee? Laten we eerst het woord op ons in laten werken: een complot. Een complot is een in het geheim gesmeed plan door een aantal personen of organisaties en meestal met slechte bedoelingen. Vanuit deze definitie moet worden geconstateerd dat de wereldgeschiedenis voor een groot deel uit complotten bestaat. Elke oorlog of aanslag begint met een in het geheim gesmeed plan van meerdere personen of organisaties en met slechte bedoelingen. Door de toevoeging van ‘theorie’ wordt het vermeende complot echter tot een vermoeden verklaard, niet onderbouwd, speculatief.

Wie goed oplet merkt dat de officiële verklaringen, bijvoorbeeld over ‘9/11’ in feite beschrijvingen zijn van een complot. Maar omdat het de officiële verklaring betreft ontbreekt de toevoeging ‘theorie’. Toch zijn veel overheidsverklaringen ook niet altijd even sluitend, of zelfs maar betrouwbaar. Feiten zijn eenvoudig naar believe in te zetten, te rangschikken, te belichten of te negeren.

In deze verwarrende Corona-tijden strijden overheden en MSM met alternatieve kanalen om het monopoly op de waarheid. Deskundigen, ook met een grote staat van dienst, die met alternatieve verklaringen komen voor het virus, worden in de MSM steevast genegeerd of voor gek verklaard. De persoonlijke aanvallen in de Duitse media op wetenschappers van naam en faam, maar met een eigen kijk op de situatie, zijn ongemeen fel en direct. De lijst van in diskrediet gebrachte wetenschappers is lang.

Complotten bestaan. De wereldgeschiedenis zit er vol mee. Maar welke zijn waar? Welke zijn verzinsels?

Bill Gates is nu een geliefd onderwerp waarin de strijd om de feiten het hardst wordt gevoerd: is Gates nu een filantroop of een geslepen zakenman en machtswellusteling? Der Spiegel weet het wel, net zoals de andere grote Duitse media als het ZDF.

Wat moeten wij als ‘media-consumenten’ of als democratische burgers nu met deze oorlog om de feiten?

Laten we vooropstellen dat complotten bestaan en in grote aantallen. Deels goed onderbouwd, in geschiedenisboeken opgeschreven en meermaals bevestigd. Zowel in de MSM, door overheden als in alternatieve media circuleren verhalen over complotten. De kans op een onderbouwd complot mag in de MSM als betrouwbaarder worden verondersteld dan in alternatieve media, maar vanzelfsprekend is het niet. Ook overheden hebben belangen en weten dat met selectieve verspreiding van feiten te onderbouwen. De MSM liegen zelden, maar door feiten weg te laten, in een andere context te zetten (framen) of de context weg te laten, zijn zij voor een goede oordeelsvorming vaak ongeschikt. Immers bij het Corona-virus is een vergelijking met eerdere virusuitbraken in de MSM niet gebruikelijk en daarmee ontbreekt referentie en context. Dus complotten bestaan, sommigen zijn waar, andere uit de duim gezogen.

Je hebt goede en slechte ‘complotdenkers’. De goede gebruiken verifieerbare feiten en bronnen om hun verhaal, een complot, te onderbouwen. Connecting the dots is wat zij doen. De feiten kloppen, alleen het ‘verbindende verhaal’ is speculatief. Dit zijn de leerzame denkers omdat zij met veel speurwerk feiten hebben gevonden. Maak van hun speurwerk gebruik en vorm je eigen mening, laat hun gevonden feiten bijdragen aan je eigen meningsvorming, je eigen connecting the dots.

De nutteloze complotdenkers grossieren in veronderstellingen, minimaal feitenmateriaal of het verdraaien van feiten. Er is dan geen sprake van connecting the dots, maar van een willekeurig samengesteld verhaal en verzonnen ‘feiten’. Het is als mediagebruiker goed om zinvolle complottheorieën en uit de duim gezogen complotten te onderscheiden.

Om op Bill Gates terug te komen. Ja, hij heeft veel belangen in farmaceutische bedrijven die vaccinaties ontwikkelen. En ja, hij heeft aandelen in bepaalde media en sponsort met astronomische bedragen de WHO en andere medische overheidsadviesorganisaties. En ja, hij heeft iets met het beperken van de bevolkingsgroei. Allen feiten gebaseerd op officiële websites en online vindbare eigen verklaringen. Het is aan ieder om daar zelf zijn conclusies uit te trekken. Op basis van dezelfde feiten maken de MSM Gates tot een held en filantroop, anderen zien in hem het monster van Frankenstein. Beide zijn vermoedelijk bezijden de waarheid.

We zullen het zelf moeten doen, zelf moeten onderzoeken, feiten natrekken, ons een eigen mening moeten vormen. Het internet biedt daarvoor een geweldige tool. Wie daar met gezond verstand wat meer tijd in steekt dan het 20 minuten durende NOS-Journaal of de voorpagina van de Volkskrant of NRC, kan aardig dicht bij de waarheid komen. En voor een democratie zijn goed geïnformeerde burgers een eerste voorwaarde.

Onder journalist James Corbett die uitgebreid onderzoek deed, 2020, naar Bill Gates en zijn betrokkenheid bij Covid-19. Corbett heeft inmiddels naam gemaakt in grondig online onderzoek naar controversiële onderwerpen. 

In 2014 gaf hij tijdens TEDx-Groningen een korte presentatie van zijn werk.

Dit artikel is onderstaand als pdf-document te downloaden.

Reacties zijn gesloten.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: