Open brief aan Hubert Bruls

Geef ons een perspectief*

  • Gepubliceerd op 29 juli 2020

Geachte burgemeester, geachte heer Bruls,

Ik wend mij tot u in uw hoedanigheid als hoofd veiligheidsregio’s.

Met dit schrijven wil ik uiting geven aan mijn grote zorgen over hoe onze samenleving zich in korte tijd heeft ontwikkeld. Nederland is gegaan van een vrije en onbevangen samenleving, naar een door aangejaagde angst verkrampte maatschappij. Een samenleving van censuur, van naming en shaming, van verdachtmakingen, van uitsluiting van anders denkenden, van een onvrije pers. 

De maatregelen doen onze samenleving splijten tot op het bot. De ruzies en conflicten in gezinnen, tussen buren en vrienden zijn talrijk.

We hoeven niet te ontkennen dat wij een forse uitdaging hebben om een hardnekkig virus te bestrijden. Aan de andere kant moeten we ook onze ‚Hollandse nuchterheid‘ bewaren. Dit is geen ‚killer-virus‘, maar een virus dat bestreden moet en kan worden. Met redelijke, menswaardige maatregelen. Met perspectief op een betere toekomst.

De mate waarin en de wijze waarop dit geschiedt is een zaak van voortdurende monitoring en afweging. Het is voor bestuurders geen makkelijke tijd. Alle keuzes staan bloot aan kritiek.

Wat echter uit gedegen brandbrieven (zie onder) uit de medische sector en die van de psychiatrie blijkt, is dat de gekozen maatregelen inmiddels meer schade (in vele opzichten) veroorzaken dan zij nog bijdragen aan een betere en gezondere samenleving. Er gaan nu zoveel mensen dood door de maatregelen, mogelijk meer dan wij tot op heden hebben gered met diezelfde maatregelen.

Vele gezinnen zijn emotioneel kapotgemaakt door al die angstzaaierij, door die oneindige duur van maatregelen, telkens weer die dreiging met verlenging, met nog meer maatregelen, met mensonterende mondkapjes, die 1,5 meter samenleving. We houden dit niet meer vol.

Burgemeester, dit maakt zoveel mensen kapot, verscheurt vriendschappen, verdeelt verenigingen, verwoest ondernemers, doet mensen, ook jonge mensen denken aan zelfmoord.

Dit is uitzichtloos. Het zal onze mentale en lichamelijke vitaliteit om de draad na de komende economische klap weer op te pakken en als innovatief land weer een mooie en welvarende samenleving op te bouwen ingrijpend aantasten en ons nog lang in een houtgreep houden.

Van het virus komen we wel weer af. Zoals van de talrijke virussen die hieraan vooraf gingen. 

Maar de sociale, emotionele, psychische en economische ontwrichting, de ingeboezemde angst, de onvoorspelbaarheid van een dwingende, extreem hard sanctionerende overheid, dat zal nog jaren nawerken. De angst voor het virus heeft plaatsgemaakt voor angst voor de overheid. Onze overheid!

Stop met dreigen, met intimideren met buitenproportionele sancties, met ons bespiedende drones en politiehelicopters boven onze steden. 

Motiveer ons. Informeer ons. In alle openheid. Neem ons mee. Help ons onze eigen verantwoordelijkheid te nemen, te beslissen over onze gezondheid, over ons leven.

De tweespalt in onze samenleving zal slechts met grote moeite weer overbrugbaar kunnen worden gemaakt. Maar gezinnen en vriendschappen zullen mogelijk hun schade niet meer kunnen herstellen. We lopen het risico op een getraumatiseerde en van een toekomst beroofde ‚COVID-generatie‘.

Samen met honderden medici in talrijke (academische) ziekenhuizen en instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg, vraag ik u vanuit een breed maatschappelijk perspectief en een brede set van invalshoeken uw besluiten te nemen en ons vertrouwen en uitzicht te bieden op een betere toekomst, ons een stip op de horizon te geven waarop we weer mens mogen zijn.

Namens zovelen …

Brandbrief medisch specialisten: https://opendebat.info/verkorte-brandbrief/

Brandbrief geestelijke gezondheidszorg: https://brandbriefggz.nl/brandbrief/

Burgers rekenen op u.

Paul de Bruijn

*heden verzonden via h.bruls@nijmegen.nl

Reacties zijn gesloten.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: