Onze tijd en verder

Een oorlog zonder bommen

De wereld wordt door elkaar geschud zoals we lang niet meer hebben meegemaakt. Niet eerder werd de wereld tot in de verste uithoeken geconfronteerd met een virus dat de naald bleek die de ballon deed leeglopen.

Terwijl een deel van de mensheid zich ongerust maakt over het virus en alles doet om het van het lijf te houden, zijn ook velen bezig met het proces dat achter het virus schuil gaat: The Great Reset. Waar de een bezorgd met een mondkapje, verplicht of vrijwillig, een winkel instapt, denkt de ander aan de toekomst van zijn/haar kinderen: hebben die straks nog een baan?

De huidige ontwikkelingen zijn aanleiding tot grote verwarring, verlies aan zicht op de toekomst, plannen maken lijkt niet meer mogelijk. Miljoenen mensen leven op een tijdelijke steun van de overheden, waarna voor velen een lege opdrachtenportefeuille rest, een winkel zonder klanten, een werkgever zonder werk.

Overheden strooien met geld, geld dat er natuurlijk niet is, maar uit het luchtledige wordt geschapen, een claim op toekomstige generaties die dat in belastingen uit arbeid moeten terugbetalen.

Covid als aanjager van de geplande reset

Inmiddels raakt bevolking verscheurd over de vraag of dit virus nu een pandemie is, of gewoon een griep. Verstoorde familiebanden, gebroken vriendschappen, gebrouilleerde collega’s. Zelfs binnen gezinnen is het onderwerp als een olifant in de kamer.

Het gemanipuleer met beelden, krantenkoppen en vooral met cijfers is wellicht voor het laatst in de DDR gezien. Ook het manipuleren van taal en begrippen vindt op een ongekende schaal plaats. Informeren heeft plaatsgemaakt voor propaganda, met angst als basis, altijd maar die angst. Immers alleen in een situatie van angst zijn mensen maximaal ontvankelijk voor manipulatie van waarnemingen.

Wie de dood vreest, heeft geen leven meer.

De Corona-maatregelen ontregelen de samenleving op een schaal van een oorlog zonder bommen. Wetten worden in ijltempo aangenomen die bij een normaal functionerende democratie ondenkbaar zouden zijn. Overheden die zonder noemenswaardige consideratie samenlevingen op slot zetten en haar burgers een ‘medisch huisarrest’ opleggen. Buren die ‘gevaarlijk gedrag rapporteren’. Het huis niet meer als onschendbaar privé-domein, maar door politie zonder rechterlijk bevel binnen te treden. Bizar hoge boetes en gevangenisstraffen voor het niet naleven van Corona-afstandsregels of het dragen van een ‘niet-werkend mondkapje’. Onnavolgbaar onredelijk optreden tegen ‘overtredingen’ van ‘Coronawetten’ waarvan elke rechtstatelijkheid ontbreekt. Het schijnt de overheden en hun handhavers weinig uit te maken.

Een gewilde crisis

De ‘complottheorieën’ zijn in deze tijd niet van de lucht. Het is een uiting van een massale zoektocht naar betekenis, duiding van wat ons overkomt en vooral wat we nog mogen verwachten. De grote media zijn unisono, een geluid die via het virus-narratief de crisis verder aanwakkert. En met succes. Mensen mijden elkaar, durven elkaar niet meer aan te raken. Een hand schudden vergt, ook bij vrienden, een voorzichtig peilen vooraf van waar iemand staat. Een onaangekondigde arm om de schouder kan een vriendschap breken.

Hoezeer de overheid het internet ook censureert, vooralsnog overstroomt het internet met analyses over wat er nu gaande is, wie daar achter zitten en met welke intentie. De grote media houden zich daar verre van om het voorgeschreven narratief niet te verstoren.
Deze mondiale beschadiging van de economie en ontwrichting van de samenlevingen is lang voorbereid. Belangrijke organisaties als het World Economic Forum, de Wereldbank, de VN, WHO, Rockefeller Foundation, Bilderberg Conference verhullen geenszins dat zij aan deze voorbereiding hebben gewerkt. De meeste van deze plannen zijn gestart in 2010, het jaar dat de Euro bijna was gevallen en de ECB besloot tijd te winnen door het QE-programma van €2.500 miljard en zo de plannenmakers tijd te geven voor het Uur U. In een aantal van die plannen wordt 2020 als het jaar genoemd waarin het moet gebeuren.

Op macht en geld beluste partijen maken van de chaos gebruik om hun eigen agenda’s te synchroniseren met de losgemaakte krachten, de farmacie, met Bill Gates als zelfbenoemde woordvoerder, zien miljarden op zich afkomen mits iedereen gevaccineerd wordt, vrijwillig of verplicht. Overheden en techbedrijven zien hun kans schoon om hun datahonger te stillen via apps, CCTV-systemen met gezichtsherkenning, en 5G-biedt op dat terrein nieuwe mogelijkheden. De invoering van een Chinees controleregiem gloort voor hen nu regeringen weinig last hebben van hun parlementen.
Grote techbedrijven forceren de ‘4e Industriële Revolutie’.
Met onverhulde trots wordt aangekondigd dat met deze ontwikkelingen het onderscheid tussen de uit techniek geschapen mens (robot) en die van vlees en bloed wegvalt. Niet voor iedereen een wenkend perspectief.

De noodzakelijke crisis

Sinds de crisis van 2008 was al duidelijk dat het financiële stelsel op zijn eind liep. De schulden, het uit het niets gecreëerde geld, had de grens van geloofwaardigheid van terugbetaalbaarheid verloren. Banken met die schulden zijn dan ook technisch failliet. Toen de rente onder nul dook, medio 2019, werd achter de schermen het startschot gegeven tot The Great Reset.

En die is ook hard nodig. De wereld kampt met grote problemen zoals de te grote invloed van de mens op de aarde, het milieu, het klimaat.
De economie kon niet meer zonder exploderende schulden verder. De rijkdom is nu zo ongelijk verdeeld dat zij met hun onvoorstelbare hoeveelheden aan kapitaal het niet meer in de reguliere economie kwijt kunnen. Elke luxe is voor hen haalbaar. Wat rest is politieke invloed en macht kopen. We kennen de namen van hen die we zo rijk hebben laten worden dat ze meer invloed hebben dan onze eigen overheden.
Aan de andere kant zijn er te veel mensen die te weinig hebben om nog deel te nemen aan de economie. Die staan aan de kant en kunnen niet meer dan overleven. Of zelfs dat niet.

Het is een oorlog zonder bommen. Een geplande en gestuurde ‘creative destruction of the economy’, daarmee het vernietigen van het weefsel van de samenleving op de koop toe nemend. Of is deze maatschappelijke destructie ook onderdeel van The Great Reset?
Het is het afbreken van grote delen van onze samenleving om uiteindelijk vanuit een diep dal, maar nu met minder schulden, weer een op groei gebaseerde economie op te bouwen.

Het perspectief

Wat we missen is het perspectief. Waar gaan we naar toe? Waar worden we naar toe geleid? En zonder perspectief is er geen hoop, zijn er geen plannen, ontbreekt motivatie om iets van de toekomst te maken. Dat is wat velen tot wanhoop drijft.
Wanneer kunnen we weer gaan bouwen? Wanneer mag ik me weer vrij voelen? Wanneer kunnen we weer leven zonder angst?
Terwijl de angst voor het virus via mediale kunstgrepen levend wordt gehouden, blijven de ziekenhuisbedden vrijwel leeg. In een land waar dagelijks 500 mensen sterven, schrikken we al op als er enkele daarvan aan of met Corona zijn gestorven.

We moeten als burgers uit onze angst treden en alle symbolen die dat steeds maar weer versterken van ons afwerpen. De mondkap is een symbool van sturing van onze gedachten, voor de drager en voor diegenen die tegen de mondkapjes moeten aankijken. Afstand houden en werkende mondkapjes zijn verstandig voor hen die zich kwetsbaar voelen, maar voor de meesten van ons is dat volkomen onzinnig. Het maakt ons als mens kapot, alle 17 miljoen raken verknipt in de omgang met gezinsleden, familie, vrienden en collega’s.

Zolang we angst voor het virus houden, onze media blijven geloven, onze overheid blijven vertrouwen in hun intenties om ons te beschermen, blijven we passief. We schikken ons naar elke maatregel die ons belooft ons te beschermen tegen Het Virus.

Wie een perspectief op een betere toekomst wil, zal zelf in actie moeten komen. Zelf zich actief moeten informeren op andere kanalen dan die nu al 6 maanden angst verspreiden. We zullen de straat op moeten, ons moeten beseffen dat het lot in onze eigen hand ligt.

Wie wil blijven toekijken hoe onze mede-burgers, onze kinderen, onze jongeren (en wijzelf) de mentale en economische afgrond in worden geduwd, hoeft niets te doen dan de steeds gekker wordende ‘regels’ op te blijven volgen.

Dit artikel is onderstaand als pdf-document te downloaden.Reacties zijn gesloten.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: