Brief over Coronawet

Ik ondertekende als lid van het Regenboomteam* deze brief aan de Commissie Justitie en Veiligheid,

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geachte mevrouw Haveman-Schüssel, 

Graag informeren wij u over onze zienswijze inzake wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’.

In de bijlagen is de argumentatielijn nader uitgewerkt. 

Op 31 december 2019 informeert China de WHO formeel over een nieuw virus. Sinds die dag is de wereld in de ban van het coronavirus. Na ruim 8 maanden coronavirus lijkt de tijd van grote gedragsexperimenten voorbij.

Wij verzoeken u dan ook éérst grond en noodzaak van handhaving van de huidige noodverordeningen te onderzoeken. De spoedwet krijgt immers noodzaak door het instandhouden van de noodverordeningen. Is er wel nood aan deze tijdelijke Wet? Welke reden heeft het kabinet gehad om de noodverordeningen niet al in juni af te schaffen of in elk geval af te schalen toen de ‘curve’ zichtbaar afgevlakt was? Wat is de democratische legitimiteit geweest de noodverordeningen toen toch voort te laten bestaan? 

We stellen vast dat Nederland de beleidslijn van Zweden benadert. Is de nu opgebouwde informatiepositie genoeg reden om het Zweedse model nadrukkelijker op te volgen en daarmee het proces naar normaal verder te kunnen vormgeven? 

Ten slotte citeren wij gaarne Prof. Voermans – een van de door u geraadpleegde deskundigen – uit zijn position paper voor de hoorzitting van 4 september: 
“Het voorstel bevat ook inhoudelijk veel té vergaande bevoegdheidstoekenningen voor het vaststellen van ministeriële regelingen die ook – anders dan de toelichting zegt – niet stroken met de constitutionele regels die we in dit land kennen op het terrein van democratisch rechtsstatelijk wetgeven; regels die we in 150 jaar met elkaar hebben ingericht, die volgen uit de jurisprudentie van de Hoge Raad, en regels die ook binden voor de Rijksdienst (via de zogenaamde Aanwijzingen voor de regelgeving)… “

De integrale brief (pdf)

Met Hoogachting, 

Delegatie van het regenboogteam: 

Maaike Riemersma De Feyter & Unico van Kooten 

Alexander Verdouw, huisvader 

Andrea Kampherbeek, patissier 

Anne van Zwol, chemisch technoloog 

Arvid Buit, leiderschapsexpert 

Bob de Wit, hoogleraar Strategic Leadership 

Carool Rijnierse, tekstschrijver 

Cor Baarda, EQfit trainer 

Evelien Peeters, internist-endocrinoloog 

Evert Bleijenberg, organisatiestrateeg, auteur en spreker 

Evert de Blok, ondernemer 

Femme Zijlstra, radioloog 

Floris van Woudenberg, ict-ondernemer 

Frank Ruesink, nieuwetijds-lobbyist 

Hannah Visser, internist-infectioloog 

Joost Schouten, ondernemer 

Jeroen den Uyl, maatschappelijk ondernemer 

Martin Voerknecht, huisarts 

Maurice de Hond, sociaal-geograaf 

Melchior Verbon, senior IBT docent Koninklijke Marechaussee en ondernemer 

Michaéla Schippers, hoogleraar Behaviour and Performance Management 

Michel Schreuders, horeca ondernemer 

Paul de Bruijn, stadsgids stedenbouwkundige ontwikkeling Berlijn 

Pedro Kuit, theoloog en predikant 

Predrag Vitkovic, beëdigd vertaler en adviseur gelijke behandeling 

Remy Balistreri, historicus, docent geschiedenis en ondernemer 

René Groot, testanalist 

Rob Elens, huisarts 

Saskia Sieverink, schrijver 

Victor Angelier, softwaredeveloper 

Willem Sorm, alleenstaande vader, ondernemer en hogeschooldocent

Dit artikel is onderstaand als pdf-document te downloaden.

Reacties zijn gesloten.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: