Radicale omwenteling geldsysteem

Het zal nooit meer worden zoals het was, sprak niet alleen onze premier, maar alle regeringsleiders in maart jl. in tientallen talen uit. Die opmerking kon niet over het virus gaan. Immers een virus gaat voorbij, ook Covid-19.
Waarom dan toch die verhulde wetenschap dat ‘het virus’ ons leven gaat veranderen? Een analyse.

Een geplande crisis

We zijn in september 2020 aanbelandt. Een vreemd en onzeker gevoel heeft zich van miljarden mensen over de globe meester gemaakt. Honderden miljoenen mensen hebben hun baan of bestaanszekerheid als zelfstandige verloren. De nu ontstane situatie mag tot de gevaarlijkste sinds de Koude Oorlog en wellicht zelfs sinds 1945 worden gerekend.
De reële economie, dat wat wij allen kopen en verkopen, goederen en diensten, heeft historische schade opgelopen. Tientallen procentpunten is de economie achteruit gegaan, iets wat volgens de Bank of England niet eerder in de afgelopen drie eeuwen is voorgekomen.
Maar op de beurzen hangt een jubelstemming. Daar worden alle records gebroken. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak. En dat is het ook. Een teken van een explosieve situatie op de financiële markten.

De crisis van 2008/2009 was al een vooraankondiging van het einde van het financiële stelsel zoals we dat kennen. De schulden van banken en veel landen bleken niet langer binnen een reële periode terugbetaald te kunnen worden. In feite was er sprake van banken, zoals de Deutsche Bank, en landen die ‘technisch failliet’ waren. Dat betekent, je weet dat de bank of het land zijn schulden nooit meer kan terug betalen, maar dat het verstandig is om die informatie nog even achter te houden.

Quantative Easing: tijd winnen

Uitstel van executie was het devies. Tijd kopen om een grote reparatie voor te kunnen bereiden. In de EU zorgde de ECB (Europese Centrale Bank) en in de VS de FEB (Federal Reserve Bank) dat honderden miljarden in de economie werden gepompt. De ECB strooide €2.500 miljard over Europa uit. Het grootste deel van het geld landde niet bij de burgers, maar bij beursspeculanten, vastgoedsector en banken. Het gaf tijdelijk een gevoel dat het toch nog goed zou komen.

Ondertussen kwamen de belangrijkste spelers bijeen: Wereldbank, World Economic Forum, Rockefeller Foundation, VN, ECB en veel grote economische spelers om een herstelplan voor te bereiden. In 2010 werden veel van die plannen bekend, zij het voor diegenen die toen goed hebben opgelet. Diverse rapporten verschenen over hoe in 2020 het grote resetten moest gaan lopen. 2010 was ook het jaar dat de Euro bijna viel en Duitsland en Nederland klaarstonden om hun Duitse Marken en Guldens weer in omloop te brengen.
Een van de plannen dat bekend is geworden is van de Rockefeller Foundation met de beschrijving van het ‘Lock Step’ scenario (het rapport, pdf).

HET LOCK STEP SCENARIO

‘In 2012, the pandemic that the world had been anticipating for years finally hit. Unlike 2009’s H1N1, this new influenza strain — originating from wild geese — was extremely virulent and deadly. Even the most pandemic-prepared nations were quickly overwhelmed when the virus streaked around the world, infecting nearly 20 percent of the global population and killing 8 million in just seven months, the majority of them healthy young adults. The pandemic also had a deadly effect on economies: international mobility of both people and goods screeched to a halt, debilitating industries like tourism and breaking global supply chains. Even locally, normally bustling shops and office buildings sat empty for months, devoid of both employees and customers. 
At first, the notion of a more controlled world gained wide acceptance and approval. Citizens willingly gave up some of their sovereignty — and their privacy — to more paternalistic states in exchange for greater safety and stability. Citizens were more tolerant, and even eager, for top-down direction and oversight, and national leaders had more latitude to impose order in the ways they saw fit.’

Foto bij het Lock Step scenario van de Rockefeller Foundation

Volop plannen voor de reset

A world of tighter top-down government control and more authoritarian leadership, with limited innovation and growing citizen pushback 

Rockefeller Foundation 2010 | Lock Step

Er zijn te veel plannen om ze hier allemaal uit en toe te lichten. Een tweetal rapporten wil ik nog onder de aandacht brengen. Een zeer recente van de Wereldbank en die van het World Economic Forum.

De Wereldbank kwam al in april 2020 (!) met de nuchtere constatering:
Older adults with coexisting chronic health conditions, like coronary heart disease and hypertension, lung disease, or diabetes; health risk factors such as tobacco use and air pollution (e.g., in international hotspots for COVID-19, such as Wuhan, Northern Italy, and South Korea, which have pretty high levels of air pollution), make viral respiratory infections such as COVID-19 particularly dangerous.’
De Wereldbank wist dus al in april dat het Covid-19 alleen bepaalde groepen zou treffen. Die wetenschap lijkt weinig effect te hebben gehad op de maatregelen. Immers deze oorzaken worden niet bestreden door de 1,5 meter maatregel, (niet-werkende) mondkapjes noch door een lock down. (het rapport, pdf)

Het World Economic Forum, een illuster gezelschap van iedereen die er toe doet in industrie, politiek, media en industrie, komt jaarlijks in Davos bij elkaar om de toestand in de wereld te bespreken en waar nodig af te stemmen. Het WEF heeft na lange voorbereiding in januari 2020 bij monde van oprichter Klaus Schwab ‘The Great Reset‘ (website) aangekondigd. Een zorgvuldig voorbereide oneindige reeks van maatregelen die op alle terreinen van het leven van de burgers ingrijpen. Schwab benadrukte dat we in de transformatie naar de 4e Industriële Revolutie zitten, waarin hi-tech, robotisering, data-verzameling en controle van het maatschappelijke leven belangrijke focuspunten zijn. (lees ook: ‘Verloren ankers‘).

De noodrem

Midden vorig jaar (2019) ging een volgende alarmbel af: de rente zakte door nul. Een novum in de financieel-economische geschiedenis. De markten en overheden werden nerveus en een vergadercircus kwam op gang. Zo kwamen in het laatste kwartaal van 2019 onder de projectnaam ‘Event201′ (website) top-officials uit de economie, gezondheidszorg, rijke fondsen en politiek op initiatief van de Bill & Melinda Gates Foundation in New York bij elkaar, onderwerp: voorbereiden op een pandemie. Die kwam er snel, slechts 3 weken na de laatste vergadering en wel in het land van de bij Event2010 aanwezige professor George Fu Gao, Director-General, Chinese Center for Disease Control and Prevention.

De vergaderingen van Event201, met George Gau voor 2e van links.

In maart van dit jaar (2020) ging een volgende alarmbel af: de olieprijs werd negatief. Wie een barrel olie kocht, kreeg $40 cadeau. Maar in plaats van de economie nog een keer aan te zwengelen volgden als reactie op het virus wereldwijde lock downs, waardoor de mondiale economie alsook de beurzen harder instortten dan in 1929.
Het bracht de centrale banken ertoe de grootste geldinjectie ooit in de markt te pompen. Het resultaat was niet een gevulde portemonnee van de burger, maar een enorme verrijking van de zes grootste digitale tech-bedrijven ter wereld. Alleen al Amazon kon haar personeelsbestand in de eerste maanden van de Corona-crisis met 170.000 nieuwe medewerkers uitbreiden. De beurswaarde van Microsoft steeg in de eerste zes maanden van 2020 met 38%, die van Facebook met 45%, Netflix kon 66% bij haar beurswaarde optellen, Apple 68% en Amazon noteerde een plus van 81%. Daar kwam nog bij dat Apple het eerste concern van de wereld is met een beurswaarde van boven de $2 triljoen (2.000 miljard).

Amazon nam in de eerste maanden van de Corona-crisis 170.000 nieuwe medewerkers aan. Jeff Bezos, baas van Amazon, tikte met zijn persoonlijk vermogen de $200 miljard aan.

Een instortende samenleving

Terwijl het geld bij de grote concerns en de rijksten der aarde explosief toenam, raakten naar schatting 300 miljoen mensen wereldwijd hun baan of andere bestaanszekerheid kwijt. Door verbroken leveringskanalen verhongeren momenteel vele tientallen miljoenen mensen in Afrika en India. Van 1,6 miljard mensen met een onregelmatig bestaan is het inkomen met gemiddeld 60-80% geslonken. We kunnen spreken van de grootste humane en economische crisis uit mensenheugenis.

Maar dat wordt door economen slechts als het begin beschouwd van een wereldwijde ombouw. De door de lock downs toegenomen rol van de techbedrijven zal leiden tot verder verlies van vele miljoenen banen. De inzet van thuiswerken, online vergaderen en onderwijs, biometrische technologieën en verdere robotisering, kan niet anders dan tot nieuw banenverlies leiden en gigantische winsten van deze techbedrijven. Mens en technologie zullen in elkaar overlopen.

De staten zullen deze werkloosheid financieel niet kunnen opvangen, zeker nu ze door de lock downs in onmetelijke schulden terecht zijn gekomen. Historische bezuinigingen zijn dan ook onvermijdelijk. Sociale onrust kan ook niet uitblijven en wel van een intensiteit dat politie en leger dat op de langere termijn niet kunnen onderdrukken. De strenge Coronawetten lijken niet zozeer te dienen om het virus nog verder te onderdrukken, maar om zonder veel gedoe met rechtspraak en parlement snel mensen en groepen te kunnen oppakken die oproer willen ontketenen of te veel kritiek op de overheden uitoefenen. De censuurnota (lees: Sprakeloos) van de EU is een voorbode voor zware tijden voor de vrijheid van meningsuiting, een van de grondrechten.

De digitale samenleving

Maar vervallen we dan in massageweld of burgeroorlog? De autoriteiten en andere machtigen hebben zich deze vraag natuurlijk ook gesteld.
Ja, dat kan niet worden uitgesloten. Het antwoord is helder: hoe meer digitaal verloopt, hoe meer controle over (opstandige) burgers. Camerabewaking met gezichtsherkenning (5G), tracking en vooral einde contant geld: geen uitgave zonder registratie.

Alle techbedrijven zoals Google en Apple, maar ook alle centrale banken hebben de afgelopen jaren niet stil gezeten om zich voor te bereiden op het binnenkort omzetten van contant geld naar 100% digitale betalingen.
Daarbij zal er naast een (wereldwijde?) digitale valuta, ook sprake zijn van ‘helicoptergeld‘ dat we nu al kennen als Coronasteun en al jaren besproken wordt onder de naam ‘basisinkomen‘. In de financiële wereld was dit onderwerp al langer in discussie.
Om er voor te zorgen dat de zonder werk zittende burgers toch geld blijven uitgeven, om de bedrijven overeind te houden, zullen burgers worden aangezet hun geld vooral consumptief te besteden. Met een zorgvuldige vaststelling van een laag basisinkomen heeft de burger ook geen andere keuze.

Daarmee krijgt de Great Reset in de financiële sector vorm: de banken zoals wij die kennen verdwijnen, de centrale banken zullen rechtstreeks het helicoptergeld op de rekening van de burger storten.
Toekomstmuziek? Nee, China heeft midden in de Corona-crisis op 16 april jl. een begin gemaakt met dit nieuwe geldstelsel. Daarbij is het sociale puntenstelsel geen geruststellende bijkomende factor: immers de geldkraan kan eenvoudig open en dicht worden gedraaid als je puntensaldo te laag is geworden. (Lees ook: de Chinese overheid ontgaat niets).

Wanneer wij in Europa precies deze transitie gaan meemaken (al zijn we al lang in de eerste fase beland), is onzeker. Maar duidelijk is dat wij voor de grootste transitie staan in de financieel-economische geschiedenis. De lock downs hebben de crisis voldoende verdiept om de burger nu alles te laten accepteren. De angst voor het virus, zolang het duurt, is ook zeer werkzaam gebleken om de burger door de geplande hoepel te laten springen.
De voortdurende angstcampagnes over het nauwelijks meer actieve virus en gedoe over selectieve lock downs en mondkapjesplicht, houden onze gedachten van de grote verbouwing op de achtergrond af.
Het virus blijft onder ons totdat deze transitie is afgerond, vaccin of niet.

Deze transitie is de laatste noodgreep van een kapitalistisch systeem dat volledig aan zijn einde is. Volledige controle over geld en burger lijkt voor het systeem nog de enige uitweg. We zijn daarmee aangeland in een autocratisch corporatisme. Om het in termen van de Rockefeller Foundation te zeggen: ‘more authoritarian leadership, with limited innovation and growing citizen pushback.‘ In Australië weten ze inmiddels als eerste land na China wat blinde repressie kan inhouden.

Het zal de burger zelf moeten zijn die langs welke weg dan ook zijn eigen Great Reset gaan doorvoeren, een reset naar een waarlijk rechtvaardige verdeling van kapitaal, welvaart en welzijn.
Na WWII begon Europa met zo’n model: het Rijnlandse Model. Dat hield vier decennia stand tot midden 1980-er jaren, het neo-liberale denken onze samenleving in werd gedrukt en na amper drie decennia ons in deze onvoorstelbare crisis heeft gestort.

De machtigen en rijken der aarde zullen ons niet redden. Dat zullen we zelf moeten doen.

Dit artikel is onderstaand als pdf-document te downloaden.

4 gedachten over “Radicale omwenteling geldsysteem

Reacties zijn gesloten.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: