Ontmoet ‘Aadhaar’.

Weinigen zullen kennisgemaakt hebben met Kerala Aadhaar. Het is niet de naam van filmster of bekende Nederlander. In India weten honderden miljoenen mensen inmiddels wat Aadhaar betekent.
Met de datahonger van overheden en de mondiale ambities van Microsoft-oprichter Bill Gates misschien goed om Aadhaar even voor te stellen voordat het systeem, ongetwijfeld onder andere naam, in Europa opduikt.

India als datalaboratorium

Het zal niet lang meer duren of India streeft China als land met de grootste bevolking voorbij. Dat stelt het land voor veel uitdagingen. De infrastructuur is in veel delen van het land slecht ontwikkeld, en de organisatie als samenleving verre van ideaal.
Het zal de Indiase regering in de eerste jaren van het nieuwe millennium als muziek in de oren hebben geklonken hebben toen de topvertegenwoordiger van Microsoft Bill Gates zelf met een oplossing kwam voor een overheid dit het zicht op zijn 1,4 miljard burgers wil vergroten.

India is vaker onderworpen geweest aan experimenten van Bill Gates. Zo liep een een vaccinatieprogramma, mede onder regie van UNICEF uit op te veel kinderen met ernstige bijwerkingen. Een vaccinatieprogramma in 2016 leidde tot honderden kinderen met verlammingsverschijnselen.
Er is bewijs uit 2017 dat de oraal ingebrachte vaccinatie tegen polio door Gates gesteund verantwoordelijk was voor de meerderheid van nieuwe polio-gevallen en in een onderzoek uit 2018 werd vastgesteld dat 80% van die gevallen terug te voeren was op die bewuste vaccinatie.
Dat Gates ook een overheidsorgaan de National Technical Advisory Group on Immunisation van India naar zich toe had getrokken, leidde tot het verbreken van alle contacten tussen de Indiase overheid en Gates.
Chandra M. Gulhati, redacteur van de invloedrijke Monthly Index of Medical Specialitiesmerkte op dat “it is shocking to see how an American organization used surreptitious methods to establish itself in India. This is an obvious case where Indians were being used as guinea pigs,”
(Meer over Gates en zijn vaccinatieprogramma’s in Corbin Report).

Maar dat konden de gesprekspartners begin van het nieuwe millennium allemaal nog weten toen Gates zich met een koffer vol plannen in India meldde. Gates had een plan om langs digitale weg orde in de chaos te scheppen die de Indiase overheid in de praktijk is. Gates was toen nog de redelijk onbesproken oprichter van Microsoft dat toch maar in staat was gebleken de wereld van software te domineren.

Wat kon Microsoft die Indiase regering bieden? ‘Aadhaar’. Niet echt een fancy naam voor wat wellicht ’s werelds grootste persoons-biometrische database is.

Microsoft: ‘Aadhaar is een individueel identificatienummer van 12 cijfers dat door de Unique Identification Authority of India namens de regering van India is afgegeven. Dit nummer zal dienen als een bewijs van identiteit en adres, waar dan ook in India. Elke persoon, ongeacht leeftijd en geslacht, die in India woont en voldoet aan de door de UIDAI vastgestelde verificatieprocedure, kan zich inschrijven voor Aadhaar. Deze app zal u helpen om uw inschrijvingsstatus te kennen.
‘Aadhaar’ is Hindoestaans voor ‘fundament’.

Het systeem op een smartphone (bron: Microsoft)

Gebruik niet ‘verplicht’, maar…

De tekst op de site van Microsoft doet geloven dat inschrijving en gebruik vrijwillig zijn. Dat blijkt in de praktijk tegen te vallen. Immers na introductie kan, of beter moet, dit digitale ID voor steeds meer overheids- en commerciële diensten worden gebruikt.
De Indiase overheid heeft bij introductie er een hele klus aan om het systeem, dat niet al te warm wordt ontvangen, tegen ‘mythes’ in bescherming te nemen.
Zo wordt als een van de ‘mythes’ genoemd dat Aadhaar zoveel persoonlijke data opslaat. Nee, reageert de ‘mythbuster‘, het gaat alleen maar om ‘your name, address, gender, date of birth, ten finger prints, two Iris scans, facial photograph, mobile number (optional) and email ID (optional).’

Het bankrekening wordt dus niet genoemd als verplicht aan Aadhaar op te geven.
Maar bij het lezen van de volgende ‘mythe’ blijkt dat toch weer anders te liggen: ‘As per the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Third Amendment Rules, 2019, if you wish to receive any benefit or subsidy under any scheme notified under section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), it is mandatory to submit Aadhaar number to the banking service provider.

Inmiddels worden 180 miljoen Indiërs aangeschreven om nu toch echt hun bankrekening te koppelen aan Aadhaar. Wie dat niet heeft gedaan vóór 31 maart 2021 zal zijn bankaccount niet meer kunnen gebruiken. Zover de vrijwilligheid. De reden is het plan van de afdeling Inkomstenbelasting een grootscheeps actie uit toe voeren tegen belastingontduikers die meerdere rekeningnummers hebben gebruikt en daarmee grote transacties hebben uitgevoerd. Bovendien kan de belastingdienst, om het uitgavenpatroon van ‘gewetenloze mensen‘ in de gaten houden, en de lijst met transacties van grote waarde uitbreiden.

In ZDNet wordt de ‘vrijwilligheid’ ook naar het rijk der fabelen verwezen: ‘Enrolling in the database isn’t mandatory, but Indian citizens who aren’t subscribed are unable to access even basic government services. Other countries are set to follow India’s lead.

Het antwoord is dus JA, de bankrekeningnummer moet je toch echt in Aadhaar vermelden. Om ‘witwassen tegen te gaan‘. En NEE, het is niet vrijwillig.
(We kennen het model dat wordt voorgesteld voor de Corona-vaccinaties: niet verplicht, alleen je komt zonder vaccinatie bijna niet meer de deur uit.)

Het systeem is veilig, toch?

En dan natuurlijk de ‘mythe’ dat het systeem niet veilig zou zijn.
Men verzekert: ‘Absolutely false. Just as by merely knowing your ATM card number, no one can withdraw money from the ATM machine; by knowing your Aadhaar number alone, no one can hack into your bank account and withdraw money.

Naar aanleiding van berichten in de media zoals de Washington Post in 2018 wil een rechtbank toch de Indiase overheid aan de tand voelen over hoe veilig de grootste biometrische database ter wereld nu eigenlijk is: ‘The government has collected biometric and demographic details of over 1.1 billion people to assign a unique 12 digit identification code called ‘Aadhaar’ number to citizens. Despite government’s claims of data protection measures including 13-feet high walls, unending reports of leaks have raised concerns over security of the huge database that is used for services ranging from opening a bank account to getting cooking gas connections.

De Indiase overheid reageert ontkennend en is woedend over de openbaarmaking van het bericht: ‘Data of all Aadhaar holders is safe and secure in the Central Identities Data Repository (CIDR) of UIDAI. Aadhaar database in CIDR has never been breached in all these years of its existence.’

Gegevens aanpassen? Rp100

Naarmate het systeem meer voet aan de grond kreeg en meer dan 1 miljard Indiërs hun persoonlijke biometrische data in Aadhaar hadden ingebracht, kon de overheid weer een stap verder. Het aanbrengen van de (verplichte) aanpassingen van de persoonlijke data als de persoonlijke situatie gaat nu geld kosten. Wie zijn biometrische gegevens wil aanpassen moet Rp100 afdragen. Met de koppeling van de bankrekening aan Aadhaar zal dat wel automatisch gaan. Dat maakte onlangs de Indiase overheid bekend.
De trend lijkt duidelijk, naarmate meer Indiërs in het systeem zijn opgenomen, neemt de data- en geldhonger alleen maar toe. De opties om je aan het systeem te onttrekken grenzen aan nul.

Iets voor Europa?

Het bedrijf van Gates is er klaar voor. Met zijn ‘ID2020-plan’ lijkt hij dit jaar toch te hebben uitverkoren om het Aadhaar-model ook elders uit te rollen. Natuurlijk niet onder de naam Aadhaar. Bij het zoeken op internet komen te veel negatieve verhalen naar boven, dus ‘ID2020’.
Dit keer combineert Gates zijn database-concept met zijn belangstelling voor vaccinaties. ID2020 is dan ook een partnership van Microsoft, GAVI (vaccinaties, Bill Gates is hiervan de grootste investeerder), en Accenture.
Die laatste is niet zo bekend in Nederland, maar hun business richt zich zeker op ons land.

Bij de diensten van dit bedrijf moet je denken aan producten gerelateerd aan het Corona-virus. Zo hielpen ze de Oostenrijkse overheid bij het ontwikkelen van een Corona-app. Ook in India (!) zijn zij actief ‘to empower‘ 1,3 miljard Indiërs met overheidsinformatie zoals: ‘answers to common questions and delivers fact sheets, information on Government initiatives, medical advice and lists of myth busters. It manages interactions relevant to the user persona, without the need for human assistance.’
Gezien de betrokkenheid van Gates’ Microsoft zal dat wel gekoppeld zijn aan Aadhaar.
Ook het door de lock downs afgedwongen thuiswerken is een verdienmodel geworden en samen met Microsoft Teams hebben zij al 30 miljoen videominuten verkocht. (Valt eigenlijk nog tegen).

Tijdens een presentatie aan het World Economic Forum bracht Accenture haar plannen voor het zogenaamde ‘The Known Traveller‘ initiatief onder de aandacht. Een product voor: ‘opportunities made possible through advances in emerging technologies like biometrics, cryptography and distributed ledgers to advance security capabilities of industry and governmental agencies while improving passenger facilitation in international travel.‘ Het programma belooft overheden dat ze in een handomdraai iemands digitale ID kunnen intrekken ‘by updating the blockchain-based cryptographic accumulator accordingly.

20 mei 2016: ID2020 Summit

Het ‘recht’ op een eigen ID

Maar terug naar ID2020. Het initiatief is volgens de website een samenwerking van ‘businesses, nonprofits, governments and individuals…working in collaboration to ensure that the future of digital identity is, indeed, #goodID.
De met de Coronacrisis vaker besproken verwevenheid tussen het grote bedrijfsleven, overheden en non-profit organisaties (NGO’s) is hier evident.

De website spreekt van ‘het recht op een eigen ID, voor iedereen in de wereld’. De ambities zijn groot: ‘ID2020 is building a new global model for the design, funding, and implementation of digital ID solutions and technologies. There is no other multi-stakeholder effort focused on user-managed, privacy-protecting, and portable digital ID‘.

Zoals gezegd is naast Gates’ eigen Microsoft ook GAVI aan boord, het vaccinbedrijf waarin Gates groot-aandeelhouder is. Een andere naam die overal lijkt op te duiken zit ook in het team: The Rockefeller Foundation, de organisatie die in ‘Lock Step‘ al in 2010 beschreef wat wij nu door de Lock Downs en andere maatregelen aan maatschappelijke en economisch horror beleven. The Rockefeller Foundation zorgde voor het startkapitaal voor het ID2020-initiatief waarbij elke burger in de wereld tegen 2030 een biometrische identiteit moet hebben. Het is niet ondenkbaar dat daarbij ook de gekregen vaccinaties zullen worden opgenomen.

Nederland voorop

Nederland wil niet achteraan lopen bij de digitalisering van persoonlijke data en het verstrekken van een digitale ID. Daarom heeft de Nederlandse overheid, blijkens deze website, in stilte besloten de COVI-PASS aan te schaffen. Deze pas is bedoeld om ondermeer de ontvangen vaccinaties digitaal te registreren.

De plannen van dit bedrijf lijken ook goed afgestemd op het ‘Sustainable Development Goals’ plan van de Verenigde Naties.
Zo meldt deze website in mei 2020: VST Enterprises (een beveiligingsbedrijf) are also providing its VCode & VPlatform technology to work with the UNITED NATIONS as part of their SDG Collaboratory (Sustainable Development Goals) program – to provide a wide range of technology services to 9 Billion people by 2030 and which will be announced in the coming weeks.

Klaus Schwab: het is vooral de mens zelf die zal gaan veranderen

Het lijkt duidelijk: we staan aan de vooravond van een versnelde digitalisering van ons bestaan, niet zozeer van onze omgeving, maar van onszelf, onze identiteit. De ontwikkeling maakt het mogelijk dat een ID aan (wisselende) voorwaarden onderhevig, toegang biedt tot diensten, activiteiten, reizen naar gebieden en landen of steunprogramma’s van overheden. De naam zal hier zeker geen Aadhaar worden, maar onthoud ID2020.

Dit artikel is onderstaand als pdf-document te downloaden.

Reacties zijn gesloten.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: