De demo die niet mocht doorgaan

Karl Hilz is, of beter gezegd was, werkzaam bij de politie van Beieren (D). Nadat hij een boekje open deed over het onrechtmatige optreden van ‘zijn politie’ tegen vreedzame demonstranten, werd hem de toegang tot alle politiegebouwen in Duitsland ontzegd. Ook hangt hem gerechtelijke stappen boven het hoofd.
Hilz: ‘De demonstratie van 29 augustus in Berlijn is bewust opgehouden om haar te kunnen verbieden.’
Een onthutsend verslag van een man die de moed heeft voor een democratisch Duitsland op te staan.

Karl Hilz wordt geïnterviewd door Kai Stuht.

Is Duitsland nu DDR 2.0?

In deze tijden hoor je in Duitsland steeds vaker vergelijkingen met het turbulente Duitse verleden. Waar de een de 1930-er jaren voor zich ziet, spreekt de ander van een DDR in een nieuw jasje, een DDR 2.0 zogezegd.
Ook Hilz hoort van ouderen uit de voormalige DDR steeds vaker de vergelijking met hun oude Deutsche Demokratische Republik.
Zo wordt het huidige partijlandschap in het ‘democratische’ Duitsland vergeleken met die van de voormalige DDR. Daar had je ook verschillende partijen, maar ze klonken allemaal hetzelfde. Ze waren immers als ‘blokpartij‘ ondergebracht bij de SED, de Sozialistische Einheidspartei Deutschlands.
Ook de huidige media lijken volgens deze inwoners van de voormalige DDR sterk op die van de eenheidsmedia in hun tijd en zien de huidige media als een moderne versie van die in de DDR: wat je ook keek, het was overal hetzelfde liedje: het ging ‘goed’ met de DDR, haar leiding was ‘ongekend populair’ en de getroffen maatregelen ‘succesvol en effectief’.

Het ‘NOS-Journaal’ van de DDR heette ‘Aktuelle Kamera’. Door de meeste inwoners van de toenmalige DDR werden de berichten van dit ‘belangrijke’ nieuwsprogramma met een korreltje zout genomen en stiekem naar ‘Westfernsehen’ gekeken.

Een uitzending van ‘Aktuelle Kamera’

Volgens Hilz voelen deze oudere ex-DDR-burgers dat na de val van de Muur het herenigde Duitsland zich totaal heeft veranderd. De DDR mag dan economisch aan het westelijke deel zijn onderworpen, de autoritaire regeerstijl en de eenheidsmedia lijkt toch echt van de DDR te zijn overgenomen. Talloze politici in het huidige Duitsland zijn afkomstig uit de rangen van de DDR-politiek en -bestuur. Angela Merkel is wel het bekendste voorbeeld, maar ook de Berlijnse senator Andreas Geisel, Gregor Gysi van Die Linke of de nu onlangs afgetreden Berlijnse senator Katrin Lompscher, die rechtstreeks uit de SED voortkwam.

‘Optreden politie Berlijn was onrechtmatig’

De demonstraties in Berlijn van 29 augustus 2020 bestonden uit twee delen: een statische demo op de Straße des 17. Juni en een mobiele vanaf de Friedrichstraße.
Beide demonstraties waren door de Berlijnse senator Andreas Geisel (SPD) verboden. Twee rechters verklaarden de verboden van de Berlijnse senaat als onwettig en deden de uitspraak dat deze demonstraties ongehinderd door mochten gaan.

Demonstranten bij de Brandenburger Tor 29 augustus 2020.

Hilz vertelt echter hoe de politie in opdracht van hogerhand de mobiele demonstratie, die de deelnemers van de Friedrichstraße naar de Brandenburger Tor zou voeren, bewust de weg werd versperd. Men wist dat daardoor de stoet zou indikken en de voorgeschreven afstand van 1,5 meter niet meer kon worden aangehouden. Door achter de stoet ME-wagens te plaatsen dikte de stoet verder in. En zo ontstond een reden om de demo te verbieden.
De demonstranten werden 3 uur lang omsingeld. Het politiecontingent uit Nordrhein-Westfalen dat de eerste linie vormde wilde echter de blokkade opheffen zodat de stoet verder kon en de voorgeschreven ruimte weer kon worden aangehouden.

Geisel is door zijn optreden democraat-af en heeft zich een links-radicale getoond die geweld uitoefent tegen vreedzame demonstranten.

Karl Hilz

Een Berlijns contingent ging echter achter de agenten uit Nordrhein-Westfalen staan om te voorkomen dat zij de stoet verder zouden laten gaan. Zo werden zij mede ingesloten.

Van hogerhand wist men dat deze opdracht onwettig was en werd daarom niet schriftelijk maar mondeling gegeven. Hilz: ‘De politie ter plaatse werd door de hoogste politieleiding verteld dat de demonstratie nog steeds verboden was en daarmee werd hen het bericht dat de rechter het verbod had opgeheven onthouden.’

Een deel van de politiemacht had geen eigen ID-nummer op de rug, maar droeg als hele groep hetzelfde nummer waardoor klachten over gewelddadig optreden van een agent onmogelijk werden gemaakt.
Dat deze demonstratie desondanks vreedzaam is verlopen is volgens Hilz te danken aan de grote discipline van de demonstranten zelf.

Hilz kent zijn staatsrecht en ziet de schendingen door het stadsbestuur van Berlijn als een strafbaar feit dat tot strafrechtelijke vervolging zou moeten leiden: ‘Na 29 augustus heb ik nog minder vertrouwen in de Berlijnse politie gekregen. Maar ik moet zeggen dat de verantwoording voor het escalerende optreden bij de leiding van de politie ligt en vooral bij de politieke leiding van senator Geisel en burgemeester Müller. Geisel is door zijn optreden democraat-af en heeft zich een links-radicale getoond die geweld uitoefent tegen vreedzame demonstranten. Hij zou moeten terugtreden en strafrechtelijk vervolgd moeten worden.

De ‘bestorming’ van de Rijksdag is onmiskenbaar in scene gezet.

Karl Hilz

Georganiseerde criminaliteit

De huidige situatie waarbij een samenspel van politiek, industrie en media het land bestuurt, is volgens Hilz de echte ‘georganiseerde criminaliteit’. ‘Mensen denken altijd, zoals de media hen steeds voorhouden, dat drugshandelaren en andere criminelen de georganiseerde criminaliteit vormen. Maar wat nu gebeurt is pas echt georganiseerde criminaliteit.
Hij noemt daarbij de miljoenen die de ontwikkelaar van ‘de niet gevalideerde en niets-zeggende PCR-test‘ viroloog en adviseur van de Duitse regering Christian Drosten ontvangt en met die test miljoenen mensen onnodig angst wordt aangejaagd.

Merkel is volgens Hilz een machtige vrouw die aan veel touwtjes trekt, ook mondiaal.

De vermeende bestorming van de Rijksdag. Hilz: ‘Die is in scene gezet’

‘Bestorming Rijksdag is in scene gezet’

Hilz is heel zeker: de ‘bestorming’ van de Rijksdag is in scene gezet. ‘Er stonden bij de voor de Rijksdag opgestelde tribune van Antifa-demonstranten schijnwerpers die de ‘bestorming’ voor de media goed in het licht zou stellen.‘ De Bundesnachrichtendienst (Duitse geheime dienst) is door Hilz bij de ‘bestorming’ herkend, herkend aan hun specifieke wapens en communicatie-apparatuur. ‘Ze beschikken over alle uniformen die wij als politie ook hebben.’

In Duitsland is geen tegenkracht meer. Een kleine groep kan gewoon gang gaan, aldus Hilz. ‘Als we goed functionerende media zouden hebben, of een goed functionerend parlement, zou deze regering niet de vrije hand hebben om te doen wat ze nu doet’.

Hilz is ervan overtuigd dat deze situatie niet meer lang kan duren. ‘De huidige regering zal verstrikt raken en ten val komen. Het is nog niemand in de geschiedenis gelukt om zo een misdaad tegen de mensen lang in stand te houden.

Nee, ik ben als politie-agent niet aan de zijde van de demonstranten gaan staan, maar de regering is aan de andere kant gaan staan. Ik sta nog steeds voor een democratisch en grondwettelijk Duitsland.

Dit artikel is onderstaand als pdf-document te downloaden.

Reacties zijn gesloten.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: