Corona: ‘Misdaad tegen de menselijkheid’

Dr. Reiner Fuellmich

Hij onderzocht als advocaat al menig grote fraude zaak zoals die van de Deutsche Bank en Volkswagen. Als lid van de in Duitsland gevestigde Corona onderzoekscommissie (Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss) onderzocht hij de partijen betrokken bij de ‘Coronapandemie’.
Dr. Reiner Fuellmich is na veel onderzoek tot een hard eindoordeel gekomen: ‘Deze Coronapandemie is een misdaad tegen de menselijkheid’.
Een toelichting op basis van bovenstaande videoverklaring.

Dr. Reiner Fuellmich

Vragen over wat we nu meemaken

In Duitsland, maar ook in veel andere landen over de wereld hebben duizenden artsen hun twijfel geuit over de zogeheten ‘Coronapandemie’.
Zo vragen velen zich af of de pandemie wel een pandemie is, of de wereldwijd gebruikte PCR-test wel bruikbaar is voor het signaleren van het Coronavirus en welke grote belangen achter deze pandemie schuil gaat die er voor zorgen dat media wereldwijd maar met een boodschap naar buiten treden en andersdenkenden als ‘complotdenkers’ en ‘corona-ontkenners’ discrediteren.

In dit bericht een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van Dr. Reiner Fuellmich en de bovengenoemde onderzoekscommissie waar hij onderdeel van uitmaakt.
Deze onderzoekscommissie heeft tal van vooraanstaande medici, professoren, virologen, wetenschappers met een grote staat van dienst bereid gevonden hun visie op de gang van zaken rondom Corona met de commissie te delen.
Alle hoorzittingen zijn via deze website terug te vinden.

‘Coronapandemie is een coronaschandaal’

Fuellmich begint zijn verklaring met een stevig statement. Naar zijn mening, gebaseerd op de bevindingen van voornoemde onderzoekscommissie, is hier sprake van een ‘schandaal’ en moeten diegenen die hiervoor verantwoordelijk zijn ‘strafrechtelijk worden vervolgd’. Nooit meer zouden mensen in staat moeten zijn om zulke politieke macht te ontwikkelen dat zij de wereld op deze schaal kunnen manipuleren.

In zijn juridische beoordeling stelt hij drie vragen centraal:

  1. Is er sprake van een viruspandemie of van een testpandemie?
  2. Zijn de getroffen Coronamaatregelen zoals de lock downs, afstandsregel, mondkapjes en quarantaine wel effectief voor de bestrijding van het virus;
  3. Is het waar dat de Duitse regering, meer dan elke andere regering, object was van massieve lobby-activiteiten door viroloog bij het Charité Ziekenhuis in Berlijn en adviseur Angela Merkel, Christian Drosten, directeur Robert Koch Institut (RIVM van Duitsland) Lothar Wieler en hoofd Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Fuellmich stelt op basis van talrijke verklaringen van experts en onderzoeken vast dat nergens in de wereld excessieve sterfte heeft plaatsgevonden ten gevolge van Covid-19 en al helemaal niet in zijn thuisland Duitsland.

Covid-19 is een serieus te nemen virus, net zoals andere virussen die ons jaarlijks bezoeken. Maar het is geen ‘killer-virus’.

Dr. Reiner Fuellmich

Het is de PCR-test, doorontwikkeld door de eerder genoemde Christian Drosten, die het gevoel van pandemie heeft veroorzaakt, de basis was en nog steeds is voor historisch zware maatregelen die tal van mensen door vereenzaming, weggevallen perspectief (zelfmoord) en uitgestelde operaties en behandeling, het leven heeft gekost en een economische slachting onder het midden- en kleinbedrijf heeft veroorzaakt.

Wat is er nu precies gebeurd?

In mei 2019 hield de Duitse CDU een congres over mondiale gezondheidszorg, mogelijk op aandringen van de farmaceutische en de techn-industrie. Hierbij waren naast Angela Merkel ook viroloog bij het Charité Ziekenhuis in Berlijn en adviseur Angela Merkel, Christian Drosten, directeur van het Robert Koch Institut (RIVM van Duitsland) Lothar Wieler en hoofd van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus aanwezig. Ook was daar de veelbesproken Bill & Melinda Gates Foundation en de Welcome Trust van de partij.

Het zijn juist deze partijen die de in Berlijn ontwikkelde PCR-test mondiaal pushen om hoge ‘infectiecijfers’ te produceren teneinde hun lucratieve vaccins wereldwijd te kunnen verkopen, zo stelt Fuelmich.
Het mag opmerkelijk heten dat in 2008, vermoedelijk onder invloed van de machtige farmalobby, de definitie van een ‘pandemie’ is aangepast, zodanig dat er vanaf dat moment veel eerder van een pandemie sprake was.
Reeds in 2009 viel de Mexicaanse griep, Influenza A (H1N1), al direct onder de bijgestelde definitie. Na veel paniek bleek dit virus tamelijk onschuldig en bleven veel aangeschafte vaccins ongebruikt en rijp voor destructie. Een deel van diegenen die wel het vaccin ontvingen kreeg zware bijwerkingen. Ook toen was Christian Drosten een van de gangmakers van de angst rondom vermeende pandemie. In Nederland was dat viroloog Ab Osterhaus.

Toen in maart 2020 de Duitse regering de lock down afkondigde deed zij dat op basis van inschattingen van Drosten dat Corona grote aantallen slachtoffers zou veroorzaken. Een lid van de Duitse Groenen (Bündnis90/Die Grünen) was niet overtuigd en vond online talrijke verklaringen van wetenschappers dat Corona niet het ‘killer-virus’ zou worden dat werd beweerd en dat vele burgers al gewapend waren tegen besmetting hiermee. In de groeiende rij van experts, waaronder veel Nobelprijsdragers, meldde zich ook Mike Yeadon, oud hoofd wetenschap van het farmaconcern Pfizer. Volgens hem is de ‘pandemie’ sinds einde zomer toch echt over.

Earlier in the summer, this same test exaggerated the number of COVID-19 cases by 17-fold.

Dr. Mike Yeadon, ex-pfizer
(bron)

In menig ziekenhuis was gedurende ‘de pandemie’ een onderbezetting, getuige de 400.000 medisch en verzorgend personeel van 1.200 Duitse ziekenhuizen waarvoor sinds april arbeidstijdsverkorting is aangevraagd en inmiddels is verlengd tot 31 december 2021. In Zwitserland zijn al de eerste ziekenhuizen failliet en gesloten.

Volgens Fuellmich waren de beelden uit Bergamo en New York misleidend voor wat er werkelijk aan de hand was. De aanvankelijk en later drastisch naar beneden bijgestelde aantallen slachtoffers van Covid, was mede het gevolg van verkeerde behandeling en het massaal oproepen van mensen met ‘mogelijke Covid-klachten’ om naar het ziekenhuis te komen. In New York waren maar enkele ziekenhuizen druk met Covid, bij de meeste andere ziekenhuizen heerste een normale drukte.

De Duitse overheid heeft bewust aangestuurd op het verspreiden van paniek hetgeen is bevestigd door een uitgelekt geheim document.
Terwijl Wieler (Robert Koch Institut) dreigende taal uitsprak over de vermeende ernst van het virus, volgens het script van het uitgelekte document, lieten de cijfers van zijn Robert Koch Institut al een heel andere beeld zien.

In veel landen zijn de cijfers van het aantal Corona-slachtoffers drastisch naar beneden bijgesteld. Zo schat met zowel in Italië als in de VS het aantal echt dóór Corona gestorven patiënten op 6% van het eerder gecommuniceerde aantal. Die andere 94% is gestorven aan meervoudige onderliggend lijden en/of hoge leeftijd. Iets dat het Nederlandse RIVM ook steeds, zij het steeds minder duidelijk, heeft verklaard. Ook hebben nogal wat artsen verklaard geld te hebben gekregen voor elke Covid-melding.

Lock down en PCR-test

Fuellmich komt tot de volgende conclusies:

  • De lock downs kwamen in veel landen net na de reeds ingezette daling van het aantal ziekenhuisopnames en kwamen te laat om effectief te kunnen zijn;
  • Zweden laat zien dat een advies terughoudend te zijn in intermenselijke contacten, in plaats van de schadelijke lock downs, effectief bleek.
  • Het menselijke immuunsysteem beschermt (met de ‘T-cellen’) ook tegen gemuteerde virussen uit reeds eerder voorgekomen virussen zoals het Corona-virus dat al meermaals in Europa is geweest;
  • De PCR-test is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar op basis van aannames en computermodellen. Daardoor is, zoals op de verpakking ook staat, ongeschikt voor het diagnostiseren van een infectie, hetgeen ook het Center for Disease Control (CDC), het RIVM van de VS, heeft toegegeven.

Vooral de PCR-test zijn onderwerp van kritiek. Het meet zulke minimale niveau’s van restanten van een Covid-virus dat er nog geen sprake hoeft te zijn van een actief virus. Immers de meeste als ‘positief’ geteste personen zullen nooit verschijnselen krijgen, noch voor anderen ‘besmettelijk’ zijn.

Dr. Mike Yeadon (ex-Pfizer) stelt dat zonder die weinig zeggende PCR-test en al die ‘positieve’ gevallen, wij geen besef van deze ‘pandemie’ hadden gehad. Hij komt dan ook tot de conclusie dat testen met deze falende test onmiddellijk moet stoppen en nooit meer voor dit doeleinden mag worden gebruikt. Het lijkt er nu op, aldus Yeadon, dat de test alleen nog maar wordt gebruikt om angst te zaaien.

De onderzoekscommissie, waarvan Fuellmich verslag doet, is opgevallen dat vooral Duitsland doel was van intensieve lobby-activiteiten, vermoedelijk omdat de lobbypartijen vermoedden dat de discipline van de Duitsers strenge maatregelen eenvoudiger zouden maken en als een voorbeeld voor Europa zouden dienen.

Een Duitse ambtenaar die een rapport naar buiten bracht waarin de gevolgen van de maatregelen vele malen groter werden ingeschat dan het virus zelf, is geschorst.

Schade aan de democratie

Naast de onvoorstelbare schade aan de gezondheid van velen, leidt ook de wereldwijde democratie grote schade.
Als onderdeel van de maatregelen worden bijvoorbeeld in Australië mensen veroordeeld tot gevangenisstraf als zijn de mondmasker niet of niet goed dragen. In de Filipijnen worden mensen die het mondmasker niet goed dragen door het hoofd geschoten, hetgeen daar al praktijk is voor drugsdealers.

Kinderen lopen psychische schade op bij het de hele dag op school dragen van mondmaskers.

Alleen al in Duitsland zullen 500.000 – 800.000 ondernemingen failliet gaan. Wereldwijd worden honderden miljoenen extra werklozen verwacht.

De gevolgen voor het democratische rechtsstelsel zijn eveneens groot. Volgens talrijke rechters zijn in de meeste landen de maatregelen ongrondwettelijk en geven de feiten ook geen aanleiding tot dergelijke draconische maatregelen.

De Duitse burgers ondergaan momenteel de grootste inbreuk op hun Grondrechten sinds de oprichting van de Bondsrepubliek in 1945.

Thorsten Schleif, rechter

Volgens rechter Schleif heeft de (Duitse) overheid de eigen bevolking met de maatregelen in haar bestaan bedreigd.

Fuellmich komt ten aanzien van de juridische aspecten van de Coronacrisis tot de conclusie dat de manipulatie en misleiding ten aanzien van de PCR-test niet anders kan worden bestempeld als fraude. Dit kan worden beschouwd als het met opzet toebrengen van schade.
Daarnaast kan niet onvermeld blijven dat de media gefaald hebben in het objectief informeren van het publiek.

Fuelmich: ‘Christian Drosten, directeur Robert Koch Institut (RIVM van Duitsland) Lothar Wieler en hoofd Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus moeten, aldus Fuellmich, moeten geweten hebben dat de PCR-test ongeschikt is voor het doel waarvoor zijn wordt ingezet: het vaststellen van een actieve infectie met Covid-19.

Juristen menen dan ook dat de geleden schade van deze foute presentatie van de ‘positieve uitslagen’ en de hierop gevolgde lock down’s en quarantaineplicht, geheel moet worden vergoed. Het gaat dan vooral om bedrijven in het MKB en zelfstandigen.

De schade die de maatregelen hebben aangericht aan het bestaan en gezondheid van velen, kan volgens sectie 7 van de Internationaal Strafrecht worden aangemerkt als een misdaad tegen de menselijkheid.

Dr. Reiner Fuellmich

Het recht laten spreken

Reiner Fuellmich geeft als juridisch advies het starten van wat in de VS en Canada een ‘class action’ wordt genoemd. Een uitslag van een dergelijke juridische procedure kan wereldwijde gevolgen hebben. In Duitsland stellen groepen van advocaten gratis advies beschikbaar om dit onrecht voor de rechter te brengen.

Feullmich eindigt met te zeggen dat de nu beschikbare kennis over de gevolgen van de valse uitslagen van de PCR-test en de enorme gevolgen die ermee verbonden waren en nog zijn, uiteindelijk in de talrijke rechtszaken die zullen volgen, de maskers van het gezicht zullen trekken van de hiervoor verantwoordelijken.

Feullmich: ‘Voor de politiek kunnen de nu bekende feiten een basis zijn om tot inkeer te komen en nu het uitgestelde noodzakelijke maatschappelijke en wetenschappelijke debat te starten en niet in plaats hiervan onder te gaan met de charlatans en de criminelen.’

Een gedachte over “Corona: ‘Misdaad tegen de menselijkheid’

  1. Wat een geweldige onthullende video presentatie van Dr Fuellmich! Iedereen moet deze echt zien. Zal graag meedoen in zijn schadeclaim en vraag mij ook af of er geen schadeclaim moet worden ingediend bij de MSN “Kwaliteitsmedia” die handlangers zijn bij het willens en wetens doorgaan met angstzaaien en framen van mensen die de waarheid zoeken als “complotdenkers”

    Like

Reacties zijn gesloten.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: